Stalplaat laten maken? Al meer dan 30 jaar ervaring, stel direct uw eigen stalplaat samen

Disclaimer

StalPlaten.nl is een initiatief van Reklame2000.
Hoewel de informatie op deze site zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden in modellen, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie te allen tijde voorbehouden. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspreken worden gemaakt. StalPlaten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie of de producten die aangeboden wordt op deze site. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. StalPlaten.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van de aan deze site verbonden internetsites.

Door StalPlaten.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. StalPlaten.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
De webwinkel dient op deugdelijke wijze gebruikt te worden. Bij onjuist gebruik behoudt StalPlaten.nl zich het recht voor uw acties op deze webwinkel te monitoren en indien nodig de toegang hiertoe te ontzeggen. Bij ernstig misbruik zullen gerechtelijke procedures worden overwogen.

Neemt u bij twijfel contact op.


Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan StalPlaten.nl. Het kopieŽren en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StalPlaten.nl niet toegestaan.
Reklame2000
Adres

Bezoekadres
Staalsteden 16
7547 TA Enschede

info@reklame2000.nl
Tel: (053) 428 37 89
Fax: (053) 428 32 46
Bankgegevens

KvK nummer: 55051898

Bank RABO Bank
Rekeningnummer: 1211.65.639
IBAN: NL23RABO0121165639
BIC RABO NL 2U

BTW nummer: NL 8515.46.481.B01